Nytt regelverk

Alle kommuner i Valdres har vedtatt nytt regelverk som gjelder for renovasjon/husholdningsavfall og innhenting av slam fra private avløpsanlegg.

Forskriftene påvirker VKR sitt arbeid og myndighet.

De inneholder også bestemmelser som retter seg mot og hel- og deltidsinnbyggere, og eiere av eiendommer i Valdres.

Forskriftene gjelder fra 26.08.2021 og ble publisert på Lovdata.no 03.09.2021

 

Forskrift om tømming og tilsyn av mindre avløpsanlegg som ikke er knyttet til kommunalt ledningsnett i kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre, Innlandet 

Forskrift om renovasjon av husholdningsavfall for kommunene i Valdres, Etnedal, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner, Innlandet