Ny avtale om slaminnhenting

Fra 1.1.2018 har vi ny avtale om slamtømming med Stoklands AS, Hamarøy.

Les mer her.