Miljøtorg = Miljøpunkt

Miljøtorg og miljøpunkt har samme sorteringstilbudet. 

Forskjellen er at miljøtorg har nedgravde avfallsbeholdere mens miljøpunkt har containere på bakken.

Miljøtorg og tømming av nedgravde avfallsløsninger.

 

Miljøpunkt med frittstående containere.

 

På miljøtorg og miljøpunkt kan du sortere husholdningsavfall som:

  • glass-/metallemballasje
  • papp og papir
  • brennbart avfall

 

VKR har i dag 20 miljøpunkt og 3 miljøtorg rundt om i Valdres. På kartet vårt her ser du hvor de ligger. 

VKR vil fremover bygge flere miljøtorg for å øke sorteringsgraden av husholdninsavfallet.
Samtidig vil en del enkeltstående fjellcontainere fjernes. Fjellcontainerne benyttes kun til brennbart avfall og gir ingen mulighet for sortering.

Myndighetskravet er at innen 2030 skal 50 % av avfallet sorteres. VKR ligger i dag på ca 27 %.