Nytt miljøtorg ved Danebuvegen

Her er det container for restavfall, plast, papp, papir, drikkekartong og matavfall. Matavfall og plast er nytt i forhold til andre miljøtorg.

Du kan bare levere matavfall i papirpose, se begrunnelse her https://www.vkr.no/aktuelt/matavfallsposer-i-papir/.

Du finner bunter med papirposer ved den aktuelle containeren i Danebuvegen.

Du kan også hente avfallsposer i papir på våre miljøstasjoner.