Miljøstasjonen driftes som normalt

Bemanningssituasjonen og framkommelighet er bedret og vi kan åpne miljøstasjonene.

Fra fredag 11. august 2023 vil det være ordinære åpningstider ved miljøstasjonene.

Vi ber om at avfall som skal leveres, på forhånd er sortert. Da håper vi å unngå unødig langvarig opphold og kø på stasjonen. 

Velkommen!