Kjøring av henteruter f.o.m. fredag 11. august

VKR forsøker så langt det er mulig å kjøre alle ruter som normalt.


Framkommeligheten er redusert en del steder, men vi forsøker så langt som mulig å kjøre oppsatte faste henteruter fra fredag 10. august 2023.

Dersom deler av rutene ikke er kjørbare, vil det trolig ikke bli tømt før neste ordinære henting/tømming. Lever avfallet til nærmeste miljøstasjoner dersom dunker/sekkestativer blir fulle før neste henting. Alle fraksjoner kan leveres på miljøstasjonene, inkludert matavfall.

I løpet av i dag og neste uke vil VKR ta igjen de rutene som ikke ble kjørt onsdag 09.08.2023 og torsdag 10.08.2023.

Oppdrag for næringslivet, via Retura Val-Hall, kjøres så langt det lar seg gjøre og i forhold til tilgjengelig kapasitet.

Fritidsinnbyggere som kommer til et returpunkt med fulle containere, må kjøre til neste returpunkt eller nærmeste miljøstasjon for å levere avfallet. På returpunktene skal det bare leveres husholdningsavfall. Rivningsavfall, hageavfall o.l.  leveres til nærmeste miljøstasjon.

 

Vi mottar gjerne melding om avvik til post@vkr.no.