Hva gjør du med matavfall på hytta?

Det er kun fastboende i Valdres som har mulighet til å sortere
matavfall, men nå kan også hytteeiere få en enkel og miljøvennlig håndtering av matavfallet. Med Bokhasi kan du produsere kompost på hytta.
Du kan lese mer om bokhasi-kompostering her.

Alle andre typer avfall kan du levere gratis på alle våre 8 miljøstasjoner som er
lørdagsåpne. Vi har 20 miljøpunkt der du kan levere avfall til forbrenning (restavfall), glass- og metallemballasje, samt papp, papir og drikkekartong.
Nå kan du i tillegg slippe å kaste matavfallet i hyttecontaineren.
Kart over leveringspunkt finner du her.

 

Her kan du lese mer om Bokashi.