Hva gjør du med matavfall på hytta?

Det er kun fastboende i Valdres som har mulighet til å sortere
matavfall, men nå kan også hytteeiere få en enkel og miljøvennlig håndtering av matavfallet. Med Bokhasi kan du produsere kompost på hytta.

Alle andre typer avfall kan du levere gratis på alle våre 8 miljøstasjoner som er
lørdagsåpne. Vi har 20 miljøpunkt der du kan levere avfall til forbrenning (restavfall), glass- og metallemballasje, samt papp, papir og drikkekartong.
Nå kan du i tillegg slippe å kaste matavfallet i hyttecontaineren.
Kart over leveringspunkt finner du her.

 

Her kan du lese mer om Bokashi.