HOLD HØSTEN REN

Denne uka er det HOLD HØSTEN REN aksjon👍♻️ Alle som besøker våre miljøstasjoner er med i trekningen av 1000 kroner👍

Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres,
Valdres Kommunale Renovasjon og Valdres Natur- og Kulturpark.
Vårt fokus er holdningsendring og handling.

Våren 2019 ønsket vi å motivere frivillige til å delta i Strandryddeuka.
Høsten 2019 rydder vi opp en del krevende søppeldynger med forsterket mannskap.
Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres har mottatt midler fra Miljødirektoratets "Tilskudd til
tiltak mot maritim forsøpling" og samarbeider tett med Hold Norge Rent.