Høring av nye forskrifter for renovasjon og slam

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) reviderer forskriften for husholdningsavfall og slam for kommunene i Valdres.
Forslaget til forskrift gjøres tilgjengelig på følgende måter: 

 

  • Forskriftsforslaget og dette høringsbrevet legges ut på VKR sin hjemmeside.
  • Forskriftsforslaget og dette høringsbrevet distribueres i papirformat på kommunenes faste steder
  • Eierkommunene opplyser om høringen på kommunens hjemmeside og henviser til at den ligger elektronisk på VKR sin hjemmeside.
  • Det annonseres i avisa Valdres om at forskriftene er lagt ut på høring på VKR sin hjemmeside

 

Høringsbrevet finner du her.
Renovasjonsforskriften finner du her.
Slamforskriften finner du her. 

Frist for å gi uttalelse til forskriftsforslaget er 31. desember 2020

Eventuelle uttalelser til forskriftsforslaget skal gis skriftlig og sendes pr e-post til post@vkr.no eller i posten til Valdres Kommunale Renovasjon (VKR), Postboks 149, 2901 Fagernes