Her ser du hvor du kan levere hytteavfallet ditt

Du kan benytte miljøstasjonene, miljøpunkt/miljøtorg og fjellcontainere.

Se kart her hvor i Valdres de er plassert.

  • Sortert husholdningsavfall kan du levere gratis på alle våre 8 miljøstasjoner.

  • På våre miljøpunkt / miljøtorg kan du levere:
    • Restavfall
    • Glass- og metallemballasje
    • Papp, papir og drikkekartong 

  • I fjellcontainere kan du levere restavfall.

 

HJELP OSS Å HOLDE VALDRES RENT OG PENT!