Gebyrregulativ for 2024

Gebyrregulativ for innhenting og behandling av avfall og avløpsslam er oppdatert.

Gebyrregulativet er vedtatt av representantskapet for VKR.

Her er lenke til satsene for 2024.

Kommunen der din eiendom er lokalisert fakturerer renovasjonsgebyret.

Spørsmål om fakturering rettes til kommunen.

VKR kan svare på generelle spørsmål om gebyrets størrelse.