Fra. 1. januar 2022 tar VKR bare imot avfall i gjennomsiktige avfallssekker

Avfallsbransjen er i endring. Det er nå stort fokus på sortering, og det stilles stadig strengere krav til materialgjenvinning.

Fra 1. januar 2022 tar VKR bare imot avfall som er sorter i gjennomsiktige avfallssekker.

Dette gjelder:

  • avfall som leveres til VKR sine miljøstasjoner
  • husholdningsavfall som vi henter på ditt hentested

Bakgrunn

Bruk av gjennomsiktige avfallsposer/sekker er nødvendig for å kunne ha fokus på sortering av materialer som skal gjenvinnes. Det er også viktig for å ha en forsvarlig mottakskontroll. Når vi ser hva som leveres i sekken, kan vi hindre feilsortering av farlig avfall. Når avfallet er riktig sortert, kan vi håndtere det på en forsvarlig måte. Ressursen i avfallet kan utnyttes bedre og vi øker sikkerheten til våre ansatte. VKR har i 2021 hatt to branner/branntilløp, der en av disse var på grunn av feilsortering av litiumbatterier som antente.

Forbud mot levering av avfall i svarte/gjennomfargede sekker, er allerede innført hos mange kommuner/avfallsselskaper over hele landet. Statsforvalteren har bedt om at vi innfører samme ordning.

 

Sortering av husholdningsavfall

Husholdninger/fastboende har fått utdelt gjennomsiktige avfallssekker for husholdningsplast (rosa/lilla) og for restavfall (blanke), som skal brukes for oppsamling av avfall som hentes på hentepunkter langs våre faste kjøreruter.

Det er trykket tekst utenpå plastsekken, så du ser hva den skal brukes til.

Vi har vurdert at risikoen ved å bruke bærepose fra dagligvarebutikkene til sortering av restavfall hjemme i kjøkkenbenken din, representerer liten fare for feilsortering. Du kan bruke bæreposene fra dagligvarebutikkene til det, og du trenger ikke bekymre deg over fargen på dem. Disse putter du i den blanke samlesekken du har fått utlevert.

 

Sortering av avfall du vil levere på miljøstasjon

Hvis du trenger å samle avfallet ditt i en sekk når du skal levere det på en miljøstasjon, må du bruke blanke/gjennomsiktige sekker. Du får kjøpt slike sekker i varehandelen.

Det trenger ikke være VKR-logo på sekkene. Ikke bruk de du har fått utlevert av oss når du skal levere avfall på miljøstasjonen, da får du for lite til bruk i innsamlingsstativene dine hjemme.

Det er viktig å sortere de forskjellig typer avfall fra hverandre – Ikke putt alt i en sekk. Særlig viktig er det at elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall), farlig avfall og batterier ikke kastes sammen med restavfall/brennbart avfall.

Hvis du kommer til en miljøstasjon med avfall i svart/ugjennomsiktig sekk, må du belagte deg på å bli sendt hjem for å sortere og pakke om avfallet før du kommer tilbake med det.

Hvis mange kommer samtidig, er det ikke kapasitet til at du kan stå å sortere på miljøstasjonen.