DET ER IKKE TIDA FOR Å RYDDE HJEMME NÅ!

Vi opplever økende trafikk på våre miljøstasjoner på tross av henstilling om KUN å levere avfall dersom det er helt nødvendig.
For å hindre at vi må stenge ber vi om at ALLE følger disse retningslinjene:


1. Begrens besøk på miljøstasjonen til det ABSOLUTTE nødvendige.
2. Holde god avstand til andre besøkende og ansatte.
3. Ved kø - vent til andre er ferdige.
4. Du må håndtere avfallet ditt selv - tunge ting du må ha hjelp med må du vente med.
5. Vår VKR-ansatte signerer for næringskunder slik at vi unngår folk i kontorbrakka.


Takk for at du viser hensyn og hjelper oss👍♻️