Blir ikke papiravfallet ditt hentet ?

Er det på grunn av feil sortering i papirsekken/beholderen ?

Beholderen/sekken er kun beregnet for rent papir.

Sortering papir:

JA TAKK: 

Aviser, brosjyrer, gavepapir(ikke glanset), kontorpapir, konvolutter, papirposer (mel, sukker, ikke brune),

pocketbøker, reklame uten plast, tidsskrifter, ukeblader.

NEI TAKK: 

Annet avfall enn papir, avfall til forbrenning (restavfall), brunt papir, bøker med stiv perm, brukt kjøkkenpapir/lommetørkle,

drikkekartong, eggekartong, glanset gavepapir, kartong, matavfall, papp, pizzaesker, 

plastemballasje og plastfolie (f.eks. rundt reklame), tomme tørkepapirruller, tomme dopapirruller,

vått papir.

Papp skal ikke kastes sammen med papiret. Grunnen er at VKR ikke har sorteringsmaskin for papir og papp.

Papp fra husholdning er en egen avfalltype og leveres gratis på alle miljøstasjonene eller på et av våre miljøpunkt.

Forurenset og våt papp kan leveres i restavfall.