APPELL - BESKYTT BEITEDYRA OG DE VILTLEVENDE DYRA I VALDRES💚

Avfall på avveie kan lett skade dyr i nærmiljøet ☹

Alle kan bidra positivt og ikke å sette avfall utenfor avfallscontainere.

Hvis det er fult ved et miljøpunkt, kjør til neste eller lever på nærmeste miljøstasjon gratis.

 

Mijløpunktene er ment for levering av husholdningsavfall fra fritidseiendommer (rest/matavfall, glass og metallemballasje, drikkekartong og papp og papir).

Andre ting som ikke er husholdningsavfall, må leveres på miljøstasjon (møbler, inventer, malingsspann, rivningsavfall m.v.).

 

Miljøpunktene er ment for deltidsinnbyggerne (fritidsrenovasjon), ikke oss som er fastboende.

Vi må sortere og levere hjemme, eller større ting på miljøstasjonen.

 

Næringsdrivende må leie egnede containere fra Retura, eller levere mot regning på miljøstasjon.

 

Tenk med hjertet, tenk miljø, dyrevern og ha en SOL-idarisk sommer!🌞